Uspon doo – pravila nagradnog konkursa Redragon “Imaš odličan uspeh u školi?”
Molimo vas da pročitate pravila nagradnog konkursa pre učestvovanja i da ih se pridržavate.

 

1. OPŠTE INFORMACIJE
Organizator nagradnog takmičenja je, Uspon doo ulica I broj (u daljem tekstu „Organizator”).
Nagradni konkurs “Imaš odličan uspeh u školi?”se realizuje na Uspon doo Instagram profile https://www.instagram.com/uspondoo/ (u daljem tekstu „ Uspon doo Instagram profilu”), a pravila konkursa su objavljena u opisu Instagram profila na istoj stranici (u daljem tekstu „Pravilnik”).

Ovo nagradno takmičenje nije ni na koji način sponzorisano ili administrirano od strane Instagrama
Odgovornost Instagrama u vezi sa ovim nagradnim konkursom je u potpunosti isključena.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici prihvataju omogućavanje pristupa svojim ličnim podacima Organizatoru, a ne Instagram-u
Te informacije će biti korišćene samo u svrhu ovog takmičenja.

2. USLOVI UČESTVOVANJA
Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.
Takmičenje se organizuje za teritoriju Republike Srbije.
Na takmičenju mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina, sa prebivalištem odnosno boravištem u gore navedenim teritorijama.
U takmičenju mogu da učestvuju i maloletna lica, a ukoliko postanu dobitnici jedne od nagrada, mogu ih preuzeti samo uz prisustvo roditelja ili zakonskog staratelja, što se utvrđuje podnošenjem i uvidom u dokumenta izdatih od strane zvaničnih organa.
Iz učešća na nagradnom takmičenju isključeni su zaposleni kod Organizatora, zaposleni u firmama koje učestvuju u organizovanju takmičenja, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, deca), do trećeg kolena.

3. MEHANIZAM KONKURSA
Zadatak nagradnog konkursa „ Imaš odličan uspeh u školi?” je slanje odgovora na zadatu temu, da lajkujete naš profil, fotografiju, tagujete prijatelje koji ne prate naš profil i da ste završili razred sa odličnim uspehom.
Oni koji su ispunili sve uslove Žiri će proveriti, a nakon toga će biti nasumično izvlačenje, a Organizator će odrediti tri osobe koje će sačinjavati Žiri.
Žiri će uvažiti i reakcije drugih na postavljene komentare, u vidu pozitivnih reakcija, deljenja i komentara, ali to neće biti presudna činjenica za odabir pobednika.
Žiri će biti sastavljen od marketing direktora i marketing menadžera Uspon doo, kao i administratora Instagram profila Uspon doo.
3 đaka koja su ispunila sve uslove i završila razred sa odličnim uspehom osvajaju po jednu nagradu.
Učesnici koji su završili razred odličnim uspehom šalju u DM Uspon doo fotografiju školske knjižice sa imenom i prezimenom koja dokazuje da je uslov ispunjen, s tim da ukoliko se vidi JMBG treba ga precrtati.
Takođe s obzirom da se radi o maloletnim licima, neophodno je da se sve uradi u prisustvu roditelja ili zakonskog staratelja!
Nagradni konkurs „ Imaš odličan uspeh u školi?” traje od …. 2019. godine od 12.00h, do …. 2019. godine do 12.00h (u daljem tekstu „Period trajanja konkursa”).

4. PRAVILA KONKURSA
Svaki učesnik može postaviti više odgovora, ali u obzir za nagradu će biti uzet samo jedan odgovor od istog učesnika, koji je u skladu sa postavljenom temom. Dakle, jedan učesnik može konkurisati za najviše jednu nagradu.
Odgovori postavljeni na drugom mestu osim u komentarima na post na Uspon doo Facebook stranici, neće biti uzimani u obzir.
Organizator će prihvatiti samo odgovore koji su u skladu sa zadatom temom i koji poštuju vrednosti koje promoviše Uspon doo.
Zlonamerni, vulgarni i uvredljivi komentari, kao i oni koji nisu u skladu sa zakonom ili Pravilnikom ovog nagradnog konkursa, kao i spam / reklamni postovi će biti odmah diskvalifikovani i kao takvi neće konkurisati za nagrade.

Organizator će prihvatiti samo odgovore postavljene u predviđenom periodu trajanja konkursa, a odgovori pristigli nakon završetka konkursa neće biti uzimani u obzir.
Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje sve učesnike za koje smatra da sadržaj postavljenog odgovora na bilo koji način nije odgovarajući ili kod kojih primeti bilo kakve nepravilnosti prilikom učestvovanja. U slučaju neprikladnog sadržaja Organizator zadržava pravo da sporni odgovor izbriše i isključi iz nagradnog konkursa, bez prethodnog obaveštenja.
U svakom trenutku Učesnik može odustati od daljeg takmičenja i povući se iz istog, nakon čega gubi pravo na osvajanje nagrade.

5. PROGLAŠENJE POBEDNIKA
Na osnovu ispunjenih uslova, Žiri će nasumičnim odabirom odrediti pobednike
Na kraju takmičenja, Organizator će čuvati „screenshot” svih komentara, radi regularnosti nagradnog takmičenja.
Pobednici će biti proglašeni …. do 17h.

6. NAGRADE
Organizator će dodeliti nagrade učesnicima koji su ispunili sve uslove.
Nagrade:
1. mesto: Kala K557 RGB Mechanical Gaming Keyboard
2. mesto: Cobra Chroma M711 Gaming Mouse
3. mesto: Suzaku Gaming Mousepad Extended

Ukupan fond nagradnog takmičenja je:
– Kala K557 RGB Mechanical Gaming Keyboard – 1 komad
– Cobra Chroma M711 Gaming Mouse -1 komad
– Suzaku Gaming Mousepad Extended – 1 komad
Ukoliko je broj učesnika, odnosno postavljenih odgovora u nagradnom takmičenju koji ispunjavaju uslove u skladu sa ovim Pravilnikom manji od 3, Organizator zadržava pravo da nagradi manji broj učesnika.
Kako bi nagrađeni učesnici dobili svoje nagrade, potrebno je da se jave Organizatoru slanjem poruke u inbox Uspon doo Instagram profila https://www.instagram.com/uspondoo/.
Poruka bi trebalo da sadrži sledeće podatke dobitnika:
-Ime i prezime
-Adresa
-Kontakt telefon
-Datum rođenja
Kako bi dobitnici nagrada imali pravo na iste, potrebno je da se jave organizatoru u roku od 7 dana od proglašenja pobednika kako bi dobili nagradu. U suprotnom će se smatrati da su odustali od nagrade.
Nagrade nije moguće preneti na treće lice.
Nije moguće dobiti novac u protivvrednosti nagrade ili drugu nagradu u istoj ili sličnoj vrednosti.
U slučaju da neki od dobitnika odbije nagradu, odustane od daljeg takmičenja, bude diskvalifikovan u međuvremenu, ili ne dostavi svoje podatke u predviđenom roku, Organizator zadržava pravo da ne nagradi druge učesnike istom ili nekom drugom nagradom.
Nagrade se šalju dobitnicima poštom na adresu koju su dostavili.
Organizator nije odgovoran za stanje dostavljene nagrade koje može biti posledica nepažljivog rukovanja radnika pošte.
Nagrada će biti dostavljena dobitnicima najviše 30 dana nakon završetka aktivacije.

7. ŽALBE UČESNIKA
Žalbe u vezi nagradnog takmičenja je potrebno dostaviti putem privatne poruke na Uspon doo Instagram profil https://www.instagram.com/uspondoo/
Žalbe je neophodno dostaviti najkasnije 7 dana nakon završetka nagradnog konkursa.
Potrebno da žalba sadrži ime, prezime i kontakt podatke osobe koja ulaže žalbu, kao i detaljan opis i razloge žalbe.
Učesnik koji je uložio žalbu će biti obavešten o ishodu najkasnije 14 dana od dana podnošenja žalbe.
Žalbe će razmatrati Organizator i Žiri ovog nagradnog takmičenja.

8. ZAVRŠNE ODREDBE
Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za davanje svojih ličnih podataka.
Učešćem u ovoj aktivaciji, pobednici su saglasni i da se njihovo ime javno pomene.
Učesnici su obavešteni i da se njihovi lični podaci prikupljaju isključivo radi identifikacije dobitnika nagrade i dostave nagrade.
Organizator zadržava pravo da menja pravila takmičenja u svakom trenutku.
Organizator zadržava pravo da aktivaciju prekine u svakom trenutku uz obaveštenje na Uspon doo Instagram profil.
Učešćem u takmičenju, učesnici su saglasni sa svim tačkama ovog Pravilnika.
U svakom trenutku, učesnici mogu kontaktirati Organizatora putem poruke na Uspon doo Instagram profil

Uspon doo
24. jun 2019.